Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2013

paczka-fajek
0294 eb05 390
Reposted fromClary Clary viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
paczka-fajek
1441 65a8 390
upper: @polishh (via @pomylka-werteryczna)
lower: @mefir (via @zniknij)
Reposted fromlexi lexi viamefir mefir
paczka-fajek
                   Nie trafiła mi się nigdy
                   (Choć nigdy nie mów nigdy)
                   Śliwka bez pestki
                   Ale człowieka
                   Bez serca
                   Spotkałem
— "Spotkałem" Adam Ziemianin
Reposted frommonamor monamor viamefir mefir
paczka-fajek
paczka-fajek
9679 3cd7 390
Reposted fromhagis hagis viawrapped-in-plastic wrapped-in-plastic
paczka-fajek
1168 202e 390
Reposted byyouamarabus
paczka-fajek
paczka-fajek
Reposted fromolewka olewka viagoszko goszko
paczka-fajek

Kobiety są piękne i wkurwiające. Piękna nie jestem, więc wkurwiam podwójnie.

Reposted frombomdia bomdia viagoszko goszko
paczka-fajek
3233 aeac 390
Reposted fromepidemic epidemic viagoszko goszko
paczka-fajek
8286 6fe3 390
Reposted fromRevv Revv viagoszko goszko
paczka-fajek
0903 433e 390
Reposted frominmann inmann viagoszko goszko
paczka-fajek
po pierwsze pokochać siebie. polubić swoje odbicie w lustrze, swój trudny charakter, uśmiech i niebieskie oczy. nie opierać swojego szczęścia na innych. odnaleźć i zrozumieć samą siebie. robić to co sprawia mi przyjemność, jeździć na rowerze, spacerować nawet w deszczową pogodę, słuchać muzyki, podróżować, gotować- wszystko co lubisz. uczyć się dla siebie, walczyć o swoją przyszłość, wyznaczać sobie cele. biegasz dla siebie, ubierasz się dla siebie w to co ty lubisz nosić, makijaż też tobie ma się podobać. marzyć o przytulnym, małym mieszkaniu w ładnej kamienicy, w Łodzi. niedaleko zadbanego parku. z balkonem i ziołami w ceramicznych doniczkach na parapecie kuchni.  o białych ścianach, materacu zamiast łóżka i jak najmniej mebli. o dużym pokoju bez telewizora. o wspólnych posiłkach przy wspólnym, drewnianym stole. o tym by być szczęśliwą posiadaczką beżowego mopsa. dorosnąć  w końcu, szukać pracy po to by zdobyć się na niezależność. nikomu nie tłumaczyć się ze swoich wartości, zasad i planów. nikomu nie tłumaczyć, że wolę jechać nad nasze morze niż za granicę. że można woleć zwierzęta od dzieci. że można kończyć studia po to by móc w przyszłości komuś pomóc, nie po to by zarabiać tysiące. że wolałabym zarabiać mniej, ale chodzić do pracy z uśmiechem. niczego przed sobą nie ukrywać, nie kłamać, nie próbować się zmieniać. dla nikogo.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viagoszko goszko
8991 bba4 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagoszko goszko
paczka-fajek
1572 3e36 390
Reposted fromyoungblood youngblood viagoszko goszko
paczka-fajek
0107 42e6 390
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viagoszko goszko
paczka-fajek
7421 ec83 390
Le Fabuleux destin d'Amelie Poulain
Reposted frommyzone myzone viagoszko goszko
paczka-fajek
Nie kochała cię, ale dzięki tobie się nie udusiła.
— Pilch, Wiele demonów
paczka-fajek
Ludzie? Wiatr nimi miota. Nie mają korzeni – to im bardzo przeszkadza.
— "Mały Książę", Antoine de Saint-Exupéry
Reposted frommarysia marysia viainsanedreamer insanedreamer
paczka-fajek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl